دکتر حسین جورابچی

دکتر حسین جورابچی

با توجه به آغاز ارزیابی کشوری استانداردهای اعتباربخشی در سال ۱۳۹۳ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر حاکمیت بالینی و اعتباربخشی جدول الکترونیکی ارزیابی سال ۱۳۹۳ را  بر روی وب سایت حاکمیت بالینی قسمت استانداردهای اعتباربخشی بارگذاری نموده است.

اطفا ضمن مراجعه به منوی فایل مربوط به بخش خود را دانلود نموده، موارد را مطالعه فرمائید و برنامه ریزی و هماهنگی لازم را پس از انجام خودارزیابی جهت رفع کاستی ها مبذول فرمائید.

لازم به ذکر است در هنگام مشاهده جدول الکترونیکی بخش مربوطه حتما جدول الکترونیکی “مدیریت و رهبری” مورد مطالعه قرار گیرد، زیرا یک سری از اطلاعات مشترک بین بخشی در این قسمت قرار گرفته است که وجود مستندات آن در هر بخش لازم و ضروری می باشد.

دپارتمان: فوق تخصص جراحی پلاستیک
سمت ها: متخصص کودکان و نوزادان
درمان: کلمات کلیدی, هماتولوژی
روش: ژنتیک
اداره : شیراز- خیابان معلم - کوچه 9
روزهای کاری: یکشنبه, سه شنبه