فتوتراپی در منزل …

۲ ۱۳۹۴-۰۸-۱۴

دستگاه فتوتراپی

فتوتراپی عبارتست از قراردادن نوزاد در مسیر تابش امواج نوری لامپ‌های مخصوص فلورسنت و یا ال ای دی که نوری با طول موج ۴۲۰ تا ۴۸۰ نانومتر ساطع  می‌نمایند.  بدین‌منظور دستگاه‌های مختلفی در دنیا  ساخته و ارائه  شده‌اند  که سال‌های طولانی است در بخش‌های ویژه نوزادان مورد استفاده قرار می‌گیرند

به‌علت عوارض چشمی شناخته شده ناشی از اشعه  امواج فلورسنت، درصورت استفاده از دستگاه‌های رایج، چشم های نوزاد در تمام طول مدت فتوتراپی باید به کمک چشم‌بند مخصوص بسته نگه‌داشته شود از سوی دیگر به علت وضعیت قرارگیری نوزاد در دستگاه های رایج شیر دادن به نوزاد همزمان با فتوتراپی امکان پذیر نیست

به علت اینکه نوزاد قادر است با دست هایش چشم بند را کنار بزندبرای اطمینان از باز کردن چشم ها دست های نوزاد نیز باید بسته شود تا قادر به این کار نباشد

با امکان  تغییراتی در تابش نورو کنترل نمودن آن در دستگاه‌های جدید این مشکل منتفی شده و دیگر نیازی به بستن  چشم نوزاد وجود ندارد دستگاه‌های جدید با فراهم کردن امکان ارتباط جسمی مادر و نوزاد، شرایط لازم برای شیر‌دهی در تمام مدت درمان را به وجودمی‌آورند. همچنین به خاطربسته نبودن چشم نوزاد در این دستگاه‌ها ارتباط چشمی مادر و نوزاد نیز  فراهم است که این مسئله در تداوم  شیردهی و ارتباط  مادر و فرزندی اهمیت شایانی داراست. ممانعت از تابش امواج نوری به اطراف و سه