یرقان

۱۳۹۴-۰۸-۱۴
bilirobin-p2-1

  یرقان یکی از مسائل مهم دوران نوزادی است. آمارها حاکی از آن است که بیش از ۶۰ در صد نوزادان رسیده  و۸۰  درصد نوزادان نارس به یرقان مبتلا می‌شوند یرقان به‌دلیل افزایش سطح بیلیروبین در خون حاصل می‌شود  که خود از انهدام گلبولهای قرمز به‌وجود می‌آید.

بیلیروبین به دو شکل وجود دارد bilirobin-p2-1

۱ –  غیر‌مستقیم  یا محلول در چربی که سمی است

۲ – مستقیم که محلول در آب است و به راحتی از صفرا قابل دفع است

افزایش بیش از حد نرمال  , یا تاخیر در مراجعه ویا به‌علت عدم درمان مناسب و یا بموقع .ممکن است عوارض غیرقابل برگش